Bratislava – Staré Mesto, okres Bratislava I
Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Štvormanuálový organ s pedálom IV / P / 54 (9+14+9+9+13)


1941, Rieger – novostavba

Opus 2975. Organ mal elektrické traktúry a pneumatické kužeľkové vzdušnice.

1989, Rieger-Kloss, Krnov – prestavba

Opus 3608. Rozšírenie o IV. manuál, nový hrací stôl. Prestavba nebola dokončená.

2002-2010, Ján Valovič, Vladimír Grygar – prestavba

Ďalšia dlhotrvajúca prestavba a rozšírenie organa začaté v r. 2002 firmou Grygar (Prostějov). Postupne sa realizovalo vytiahnutie organa z niky podvežia (prospekt na celú šírku hlavnej lode kostola), iné usporiadanie III. a IV. manuálu, zväčšenie počtu pedálových registrov na nových zásuvkových vzdušniciach, atď. Firma asi v r. 2008 skrachovala, odvtedy v dokončovaní postupne pokračuje firma J. Valovič. Organ je funkčný, ale stále nie je dokončený (stav k roku 2010).

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2010
I. manuál (C – c4 / C – g3)II. manuál (C – c4, 61 klávesov)III. manuál (C – c4, 61 kl.; žalúzie)
Principál16´PrincipálBourdon*16´
PrincipálBourdonPrincipál (flautový)
Flauta dutá*Flauta rúrkováFlauta harmonická
Flauta krytá*OktávaGamba
Roh kamzíkovýFlauta kopulováVox coelestis 2x*
Kvinta*5 1/3´Kvinta špicatá2 2/3´Principál husľový
OktávaSuperoktávaFlauta priečna (rúrková)
Flauta rúrkováFlauta lesnáPikola (Flauta kopulová)
Tercia*3 1/5´Tercia1 3/5´Cornett 3-4x2 2/3´
Kvinta*2 2/3´Superkvinta1 1/3´Mixtúra 5-6x
SuperoktávaSeptima1 1/7´Fagot*16´
Grand Cornett 5x*Nona8/9´Trompette harmon.*
Grand Progressiv 4-7x*2 2/3´Mixtúra 5xVox humana (Roh krivý)
Mixtúra maior 5-6xRoh krivýClairon harmonique*
Mixtúra minor 4x*    
Trúbka16´    
Trúbka    
Trúbka horizontálna*    
Trúbka horizontálna*    
-     
IV. manuál (C – c4, 61 kl.; žalúzie)Pedál (C – g1, 32 klávesov)
Roh nočnýMajorbas*32´  
SalicionálPrincipálbas16´  
Principál talianskyViolonbas16´  
Flauta zobcováSubbas16´  
Nazard2 2/3´Kvintbas10 2/3´  
Roh kamzíkovýOktávbas   
Sedecima*Flauta basová  
Cimbal 3x1/2´Tercia6 2/5´  
TrúbkaChorálbas  
Hoboj francúzskyFlauta rúrková  
  Alikvoty 4x*5 1/3´  
  Mixtúra 6x2 2/3´  
  Bombarda32´  
  Pozauna16´  
  Pozauna  
  Clarina*  

Spojky: I/I super, II/I, III/I, III/I sub, III/I super, IV/I, IV/I super, II/II super, III/II, IV/II, IV/II super, IV/III, IV/III super, IV/IV super, I/P, II/P, III/P, III/P super, IV/P, IV/P super
Pevné kombinácie: Pleno, Pleno pedál, Tutti
Voľné kombinácie: 2x 64 setzerových kombinácii, Sekvencér, PK 1, PK 2
Pomocné zariadenia: Žalúzie III, Žalúzie IV, Crescendo (valec), Vypínač valca, Vypínač man. 16´ + ped. 32´, Vypínač jaz. + imit., vypínače jednotlivých jazykových registrov, Tremolo II (nastaviteľné), Tremolo III, Tremolo IV

Elektrické (elektropneumatické) traktúry, vzdušnice vo väčšine kužeľkové (II. manuál zásuvkové).

* = neobsadený/nevybudovaný register

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)