Bratislava – Staré Mesto, okres Bratislava I
Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum

Organový pozitív I / 5


1725, Martin Zorkovský st. – novostavba

Údaje podľa literatúry. Pozitív bol postavený pre artikulárny kostol ev. a. v. v Hronseku.

1764, neznámy organár – premiestnenie nástroja

Organ bol predaný do ev. a. v. kostola v Ladzanoch. Nástroj nakoniec skončil vo farskej stodole.

80. r. 20. stor., neznámy organár – rekonštrukcia

Rekonštrukcia a generálna oprava. Po rekonštrukcii bol nástroj premiestnený do zbierok SNM na Bratislavskom hrade. Pri oprave sa nahradila väčšina chýbajúcich kovových a veľa drevených píšťal. Niektoré registre neboli obnovené úplne podľa pôvodného stavu.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
Manuál (C – c3, krátka veľká oktáva, 45 klávesov)
Copula
Copula
Principál
Kvinta1 1/3´
Oktáva

Tremulant

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)