Trnava – Stred, okres Trnava
Bazilika sv. Mikuláša

Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 45/41 (14+10+10+11/7)


Na organe pravidelne, až do svojej smrti v roku 1958, hrával riaditeľ chóru Dómu sv. Mikuláša skladateľ Mikuláš Schneider-Trnavský. Od roku 1996 sa tu koná festival Trnavské organové dni.

1776, Valentín Arnold – novostavba

Čelné steny oboch skríň a skriňa pozitívu pochádzajú z 2-manuálového 26-registrového organa s pedálom, ktorý postavil Valentín Arnold. Je veľmi pravdepodobné, že obe hlavné skrine stáli pôvodne tesne pri zábradlí chóru.

1912-1913, Rieger – novostavba

Trojmanuálový organ firmy Rieger, opus 1894, bol postavený budapeštianskou pobočkou podľa dispozičného návrhu profesora Hudobnej akadémie v Budapešti Dezsö Antallfy-Zsírosa. Čelné steny skríň a pozitív v zábradlí chóru boli ponechané zo staršieho nástroja trnavského organára Valentína Arnolda. Bočné steny skríň, podstatne predĺžené do hĺbky chóru a skrátenie hĺbky pozitívu sú dielom firmy Rieger.

1986, Rieger-Kloss, Krnov – generálna oprava

Oprava, čistenie, ladenie (I., II., III. manuál), odstránený jeden z dvoch zásobných mechov, inštalácia výkonnejšieho elektrického čerpadla vzduchu, nové jazýčky pre register Trombita 8´.

1997, Peter Reiffers – oprava

Čistenie, ladenie a intonácia registrov 1. manuálu, oprava závad traktúr, sanácia omietky nad organom, inštalácia posuvnej striešky nad jazykovými registrami Trombita 8´ a Fagott 16´.

2000, Peter Reiffers – oprava

August 2000. Oprava pedálovej klaviatúry a generálna oprava pedálovej tónovej kancely.

2001-2006, Ján Valovič – generálna oprava

Oprava prebiehala vo viacerých etapách:
2001: generálna oprava hracieho stola
2004: oprava tónovej traktúry pre I. manuál, nové jazýčky pre registre Trombita 8´ a Harsona 16´ (Orgelbau-Walcker)
2006: nové elektrické čerpadlo vzduchu

Prieskum: Marek Cepko, 2006
Opus 1894 Rieger Ottó Budapest
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 klávesov)
Principal16´Bourdon16´
PrincipalPrincipal
VajtfuvolaFödött
ZergekürtGamba
FugaraSalicional
DolceFlûte octaviante
OctavZergekürt
CsöfuvolaErdeifuvola
Quint2 2/3´Mixtur 4x2 2/3´
SuperoctavClarinette
Cornett 3-5x   
Mixtur 4-5x2 2/3´  
Fagott16´  
Trombita  
-   
III. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Quintatön16´Principalbass16´
Hegedü principalSubbass16´
Flûte harmoniqueViolonbass16´
AeolinSalicetbass16´
Vox coelestisQuintbass10 2/3´
Flûte douceOctavbass8´ (ext.)
FugaraFödöttbass8´ (ext.)
PiccoloCello
Harmonia aetheria 4x2 2/3´Salicet8´ (ext.)
OboëViola4´ (ext.)
  Harsona16´

Spojky: II/I, Sub II/I, Super II/I, III/I, Sub III/I, Super III/I, III/II, I/P, II/P, III/P
Voľné kombinácie: Szab.Comb.I , Szab.Comb.II
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte, Fortissimo, Tutti
Pomocné zariadenia: Redöny-szerkezet (žalúzie II. man.), Crescendo Decrescendo (valec), Crescendo (zapínač), Kézivált (zapínač ručných registrov do pevných a voľných kombinácií), Nyelvsip (vypínač jazykov), Pedal átkapcs (automatický prepínač pedála), Calcant, Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)