Trnava – Stred, okres Trnava
Bazilika sv. Mikuláša

Trojmanuálový organ s pedálom III / P / 45/41 (14+10+10+11/7)


Na organe pravidelne, až do svojej smrti v roku 1958, hrával riaditeľ chóru Dómu sv. Mikuláša skladateľ Mikuláš Schneider-Trnavský. Od roku 1996 sa tu koná festival Trnavské organové dni.

1776, Valentín Arnold – novostavba

Z organa sa zachovali čelné steny skríň a pozitív v zábradlí chóru.

1912-1913, Rieger – novostavba

Trojmanuálový organ firmy Rieger, opus 1894, bol postavený budapeštianskou pobočkou podľa dispozičného návrhu profesora Hudobnej akadémie v Budapešti Dezsö Antallfy-Zsírosa. Čelné steny skríň a pozitív v zábradlí chóru boli ponechané zo staršieho nástroja trnavského organára Valentína Arnolda.

1986, Rieger-Kloss, Krnov – generálna oprava

1997, Peter Reiffers – oprava

Čistenie, ladenie a intonácia registrov 1. manuálu, oprava závad traktúr, sanácia omietky nad organom, inštalácia posuvnej striešky nad jazykovými registrami Trombita 8´ a Fagott 16´.

2000, Peter Reiffers – oprava

Oprava pedálovej klaviatúry a generálna oprava pedálovej tónovej kancely.

2001-2006, Ján Valovič – generálna oprava

Oprava prebiehala vo viacerých etapách. Oprava hracieho stola, oprava tónovej traktúry pre 1. manuál, nové jazýčky pre registre Trombita 8´ a Harsona 16´(Orgelbau-Walcker), nové elektrické čerpadlo vzduchu.

Prieskum: Marek Cepko, Marian Alojz Mayer
I. manuál (C – g3, 56 klávesov)II. manuál (C – g3, 56 klávesov)III. manuál (C – g3, 56 kl.; žalúzie)
Principal16´Bourdon16´Quintatön16´
PrincipalPrincipalHegedü principal
VajtfuvolaFödöttFlûte harmonique
ZergekürtGambaAeolin
FugaraSalicionalVox coelestis
DolceFlûte octavianteFlûte douce
OctavZergekürtFugara
CsöfuvolaErdeifuvolaPiccolo
Quint2 2/3´Mixtur 4x2 2/3´Harmonia aetheria 4x2 2/3´
SuperoctavClarinetteOboë
Cornett 3-5x     
Mixtur 4-5x2 2/3´    
Fagott16´    
Trombita    
-     
Pedál (C – f1, 30 klávesov)
Principalbass16´    
Subbass16´    
Violonbass16´    
Salicetbass16´    
Quintbass10 2/3´    
Octavbass8´ (ext.)    
Födöttbass8´ (ext.)    
Cello    
Salicet8´ (ext.)    
Viola4´ (ext.)    
Harsona16´    

Spojky: II/I, Super II/I, Sub II/I, III/I, Super III/I, Sub III/I, III/II, I/P, II/P, III/P
Voľné kombinácie: Szab.Comb.I , Szab.Comb.II
Pevné kombinácie: Piano, Mezzoforte, Forte, Fortissimo, Tutti
Pomocné zariadenia: Redöny szerkezet (žalúzie II. man.), Crescendo Decrescendo (valec), Crescendo (zapínač), Kézivált (zapínač ručných registrov do pevných a voľných kombinácií), Nyelvsip (vypínač jazykov), Pedal átkapcs (automatický prepínač pedála), Tremolo

Pneumatické traktúry, kužeľkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)