Trnava – Stred, okres Trnava
Bazilika sv. Mikuláša

Chórový pozitív I / 8


Nástroj sa zachoval takmer v neporušenom stave, píšťaly v prospekte sú tiež pôvodné. Organ je jeden z prvých nástrojov tohto typu na našom území so samostatne stojacim hracím stolom.

1783, Valentín Arnold – novostavba

Stavbu osemregistrového chórového pozitívu financovala Ostrihomská kapitula, ktorá v tom čase sídlila v Trnave.

1986, Rieger-Kloss, Krnov – oprava

Rok opravy je pravdepodobný. Oprava, čistenie, ladenie, nový magazínový mech, inštalácia elektrického čerpadla vzduchu.

Prieskum: Marek Cepko, Marian Alojz Mayer
Manuál (C – d3, krátka spodná oktáva, 47 klávesov)
Copula major
Flauta
Salicional
Principal
Copula minor
Quinta2 2/3´
Octava
Mixtura 3x1 1/3´

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)