Trnava – Stred, okres Trnava
Bazilika sv. Mikuláša

Chórový pozitív I / 8


1783, Valentín Arnold – novostavba

Stavbu 8-registrového chórového pozitívu financovala Ostrihomská kapitula, ktorá v tom čase sídlila v Trnave. Nástroj sa zachoval takmer v neporušenom stave, píšťaly v prospekte sú tiež pôvodné. Organ je jeden z prvých nástrojov tohto typu na našom území so samostatne stojacim hracím stolom.

(Na organ si kapitula právom uplatňovala nárok pri jej opätovnom presídlení do Ostrihomu. Mesto a fara však použili silný argument na zvrátenie jej zámeru: pri stavbe nástroja nechala Ostrihomská kapitula z priestorových dôvodov vysekať časť gotického oblúku na rozhraní hlavnej lode a sanktuária. V prípade premiestnenia nástroja by fara a mesto žiadali uhradiť náklady spojené z jeho rekonštrukciou. Pravdepodobne aj z tohto dôvodu organ nakoniec zostal v Trnave.)

1986, Rieger-Kloss, Krnov – oprava

Rok opravy je pravdepodobný. Oprava, čistenie, ladenie, nový magazínový mech, inštalácia elektrického čerpadla vzduchu.

Prieskum: Marek Cepko, 2006
Manuál (C – d3, krátka spodná oktáva, 47 klávesov)
Copula major
Flauta
Salicional
Principal
Copula minor
Quinta2 2/3´
Octava
Mixtura 3x1 1/3´

Mechanické traktúry, zásuvková vzdušnica.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)