Žakovce, okres Kežmarok
Kostol sv. Mikuláša

Jednomanuálový organ bez pedála I / 9


Organ koncertne zaznel na medzinárodnom festivale Slovenské historické organy roč. XIII/2004.

1665, Ján Stanzer – novostavba

1717, Martin Korabinský – premiestnenie nástroja

Organ bol preložený na chór oproti hlavnému oltáru.

1870, Ján Stanzer, Jozef Demeter – prestavba

Stanzer organ rozšíril o pedál s dvomi registrami, vybavil novým hracím stolom a pozmenil dispozíciu; nástroj potom naladil Jozef Demeter zo Švedlára.

1980-1981, Jan Kubát – oprava

Oprava bola čiastočne spojená s návratom nástroja do pôvodného stavu: organ dostal nové prospektové píšťaly, nové píšťalnice, čiastočne sa zmenila dispozícia, pedál nebol obnovený.

2003, Vladimír Gazdík – oprava

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
Johan Stanzer / Orgelbauer, / in Leutschau.
Manuál (C – c3, krátka spodná oktáva, 45 klávesov)
Flauta maior
Quintadena
Principál
Flet minor
Dulcional
Kvinta2 2/3´
Oktáva
Kvinta1 1/3´
Mixtura 2x 

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)