Hlohovec, okres Hlohovec
Kostol Všetkých svätých

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 27 (11+10+6)


1866/1867, Matej Vavro – novostavba

Údaje z najväčšej píšťaly prospektu. Z organa sa zachovala len organová skriňa, prospektové píšťaly a časť píšťalového fondu. Skriňa pozitívu pochádza z konca 18. storočia.

1932, Jan Tuček – generálna prestavba

Opus 348 (údaje z Acta organologica, Band 14, str. 150). Organ od základu prestavaný, zachovali sa iba prospektové píšťaly a časť píšťalového fondu: Principál 8´ Cis – f3, Oktáva 4´ F – f3, Kryt hrubý 8´ C – f3, Kvinta 2 2/3´ (Dolce) c – f3, Flauta 8´ C – dis3, Kvinta flautová 2 2/3´ (Kryt jemný) C – dis3, Cornett časť píšťal. Je možné, že Tuček použil píšťaly aj z iného staršieho organa. Iné opravy a prestavby nie sú zaznamenané. Konštrukčným riešením a vypracovaním je organ podpriemerný.

Prieskum: Marek Cepko, 2001
JAN TUČEK / KUTNÁ HORA // Opus / 348
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 kl.; žalúzie)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
Bourdon16´KvintadenaPrincipalbas16´
PrincipálFlautaSubbas16´
Kryt hrubýVox celestis 2x8´+ 4´Oktávbas
GambaHousl. PrincipálFlauta basová
SalicionálFlauta rúrkováCello
OktávaKvinta flautová2 2/3´Bombardon16´
Flétna koncertníFlauta lesná  
Kvinta2 2/3´Tercia1 3/5´  
PiccolaCornett 3-5x  
Mixtura 4-6x2 2/3´Cor. Anglais  
Clarinette    

Spojky: Manual kopula II.–I., Superokt. kopula II.-I., Subokt. kopula II.-I., Superokt. kopula I.-I., Suboktav kopula I.-I., Superokt. kopula II.-II, Subokt. kopula II.-II., Pedal kopula I., Pedal kopula II., General kopula
Voľné komibnácie: Volná kombinace I, Volná kombinace II
Pevné kombinácie: Piano., Mezzoforte., Forte., Pleno.
Pomocné zariadenia: Žaluzie II. man., Crescendo hlasov, Přerušovač cresc. hl., Přerušovač aut. anul., Jazyku přeruš., Tremolo Corangl.

Pneumatické traktúry, výpustné vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)