Gbely, okres Skalica
Kostol sv. Michala, archanjela

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 19 (9+5+5)


Viedenský organár Joseph Loyp sa zjavne chcel vyhnúť v tej dobe už nemodernému umiestneniu pozitívu do zábradliu chóru, a tak ho situoval ako korunný pozitív na os symetrie nad skrine hlavného stroja a pedála. Údajne tak urobil podľa návrhu pozlacovača Alexandra Töpfera. Kvôli statickým poruchám bol nástroj nespoľahlivý a už o štyri roky ho musel Loyp opravovať. Nástroj podstatne prestaval Martin Šaško st. a celý rad opráv a dispozičných úprav je zaznamenaný aj v 20. storočí.

Organ koncertne zaznel na medzinárodnom festivale Slovenské historické organy roč. XII/2003 a XVI/2007.

1853, Joseph Loyp – novostavba

Údaje podľa literatúry. Je takmer isté, že už pôvodný Loypov organ bol dvojmanuálový, lebo literatúra udáva, že mal 18 registrov, z toho na I. manuáli 9 a v pedáli 5 registrov, zvyšné 4 registre teda stáli asi na ďalšej vzdušnici (ako korunný pozitív).

1857, Joseph Loyp – oprava

1866, Ján Drábek – oprava

okolo 1870, Martin Šaško st. – prestavba

Rozsiahla prestavba organa: zrušenie horného pozitívu so štyrmi registrami, stavba nového zadného pozitívu (v zábradlí chóru) s piatimi registrami, rozsiahle zmeny dispozície na hlavnom stroji, atď.

1903, Ján Drábek – oprava

počas 1. sv. vojny, neznámy organár – rekvirácia prospektových píšťal

Rekvirácia prospektových píšťal hlavných organových skríň (píšťaly I. manuálu a pedála).

1924, Josef Melzer – prestavba

Tabuľka na skrini pozitívu. Nahradenie zrekvirovaných prospektových píšťal hlavného stroja a pedála (v pozitíve sú pôvodné prospektové píšťaly od Martina Šašku). Rozsiahle dispozičné zmeny: Mixtúra 2x – Aeolina 8´, Cornet 5 1/3´ – Cello 8´, Superoctav 2´ – Silvestrina.

50./60. r. 20. stor, Rieger-Kloss, Krnov – prestavba

Zamestnanci firmy Rieger-Kloss. Ďalšie dispozičné zmeny: Bourdon 8´ – Bourdon 16´, Flauta 4´ – Flauta koncertná 8´, Dolce 4´ – Flauta rúrková 4´.

1989, Považan – oprava

Nevhodná oprava – konzervovanie drevených častí použitým motorovým olejom, odstraňovanie netesností vazelínou.

2002, Ján Valovič – oprava

Oprava smerujúca k obnove organa po prestavbe Martina Šaška st., nové prospektové píšťaly, nové elektrické čerpadlo vzduchu, viaceré nové registre podľa pôvodných Šaškovych menzúr.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2001
I. manuál (C – f3, 54 klávesov)II. manuál (C – f3, 54 klávesov)Pedál (C – f / C – H)
PrincipalGedecktViolon Bass16´
BourdonSalicionalSub Bass16´
GambaPrincipalPrincipal Bass
OctavaFugaraOctav Bass
FlöteMixtur 2x1 1/3´Cornet Bass 2x4´+ 2 2/3´
Dolce    
Quinta2 2/3´    
Superoctava    
Mixtur 4x    

Spojky: Manual Copula (II/I)

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)