Kežmarok, okres Kežmarok
Artikulárny kostol ev. a. v.

Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18 (10+6+2)


Pôvodný Čajkovského organ, ktorý mal desať manuálových a dva pedálové registre, už o necelé desaťročie rozšíril o druhý manuál (pozitív v zábradlí chóru) spišskonovovesský organár Martin Korabinský. Zaznamenaný je celý rad opráv a úprav. Veľká Schwarzova oprava v r. 1756 bola zameraná hlavne na dispozičné zmeny smerujúce k posilneniu základnej polohy na úkor vysokých registrov. V r. 1804 kežmarský zbor jednal o oprave s banskobystrickým organárom Michalom Podkonickým, no organár prácu stále odďaloval a nakoniec musel vrátiť preddavok. Podľa dojednanej sumy 650 fl. malo tiež ísť o pomerne veľkú opravu. Napokon až v r. 1811 uskutočnil opravu organa profesor piaristického gymnázia v Podolínci Glycer Heisler. Ďalšiu opravu spojenú s vyhotovením nových mechov mal urobiť viedenský organár Wilhelm Krane. Zbor však s prácou nebol vôbec spokojný a ešte r. 1825 Wilhelma Kraneho nahradil sabinovský organár Jakub Galovič. Oprava r. 1860 priniesla ďalšiu zmenu dispozície. Pri poslednej generálnej oprave kostola vnikli po lešení do objektu deti a organ vážne poškodili, hlavne jeho píšťalový materiál. Náročnú rekonštrukciu nástroja v r. 1995 – 1999 realizoval Vladimír Gazdík. Jej súčasťou bol aj návrat k pôvodnej dispozícii, pochopiteľne len tam, kde sa pôvodný register dal bezpečne identifikovať.

Organ koncertne zaznel na medzinárodnom festivale Slovenské historické organy roč. VIII/1999 (dva koncerty), XI/2002 a XIII/2004.

 

1720, Vavrinec Čajkovský – novostavba

Jednomanuálový organ s pedálom.

1729, Martin Korabinský – rozšírenie

Rozšírenie o šesťregistrový II. manuál (zadný pozitív v zábradlí chóru).

1749, Johanes Faschko – oprava

1756, Johann Georg Schwarz – oprava

Oprava a rozsiahle zmeny dispozície.

1762, Michael Fabriezs – oprava

1782, neznámy organár – oprava

1783, neznámy organár – oprava

Oprava troch mechov a píšťal.

1811, Glycer Heisler – oprava

1824-1825, Wilhelm Krann – oprava

Október 1824 – apríl 1825. Oprava organa a zhotovenie nových mechov. S opravou objednávateľ nebol spokojný.

1825, Jakub Galovič – oprava

Dokončenie opravy, ktorú začal W. Krane.

1860, Jozef Demeter – oprava

Rozsiahlejšia oprave organa a zmena dispozície.

1869-1887, Pavol Hermann – údržba

Údržba organa za paušálnu odmenu 9 zlatých ročne.

1935, Filip Komínek – oprava

1955-1957, Karel Weiss – generálna oprava

Generálna oprava a výmena pedálovej vzdušnice za novú s väčším tónovým rozsahom.

1969, Pavol Baxa st., Štefan Gábor – oprava

1995-1999, Vladimír Gazdík – generálna oprava

Generálna oprava s cielom vrátiť nástroj v čo najväčšej miere do pôvodného stavu.

Prieskum: Marian Alojz Mayer, 2006
I. manuál – pozitív (C – c3, 49 kl.)II. manuál – hl. stroj (C – c3, 49 kl.)Pedál (C – d1, 27 klávesov)
PrincipalFlöt (Copula) maiorSubbas16´
Gross FlötePrincipálOktávbas
Unda maris 1-2xFlöt (Copula) minor  
SolicionalOktáva  
OktávaKvinta1 1/3´  
SpillflöteMixtura 2x  
Kvinta2 2/3´    
Superoktáva    
Unisono    
Mixtura 4x    

Spojky: II / I (posuvná spojka)

Mechanické traktúry, zásuvkové vzdušnice.

Texty a obrazový materiál je chránený autorským zákonom. Ich šírenie vyžaduje súhlas oprávneného nositeľa autorských práv, ktorým je Hudobné centrum.
© Hudobné centrum(organy.hc.sk)