ORGANY (94)

Lokalita: A     B     C     D     F     G     H     I     J     K     L    M     N     O     P     R     S     T     U     V     Z     všetky
Jednomanuálový organ s priveseným pedálom I / (P) / 5
Lacková
Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Jednomanuálový organ s priveseným pedálom
I / (P) / 5

(1908)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 6 (5+1)
Ladomerská Vieska - Vieska
Kostol Krista Kráľa

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 6 (5+1)

(1903)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)
Lakšárska Nová Ves
Kostol sv. Vavrinca

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9 (7+2)

(neznámy rok)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (7+2)
Kočín-Lančár - Lančár
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9 (7+2)

(1. tretina 19. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (7+3)
Lastovce
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10 (7+3)

(prelom 19./20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10 (8+2)
Lazany
Kostol Panny Márie Snežnej

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10 (8+2)

(1876)
Organový pozitív I / 6
Lehota nad Rimavicou - Rimavica
kostol ev. a. v.

Organový pozitív
I / 6

(1866)
Organový pozitív  I / 6
Lehota nad Rimavicou - Rimavská Lehota
kostol ev. a. v.

Organový pozitív
I / 6

(1855)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 10/8 (8/6+2)
Leles
Kostol Nájdenia Svätého Kríža

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 10/8 (8/6+2)

(1911)
Dvojmanuálový organ s pedálom II / P / 18 (7+7+4)
Lemešany
Kostol sv. Martina z Tours

Dvojmanuálový organ s pedálom
II / P / 18 (7+7+4)

(2013)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7/5 (6/4+1)
Lenartov
Kostol sv. Leonarda

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7/5 (6/4+1)

(1894)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 3
Lentvora
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 3

(1934)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 11 (8+3)
Leopoldov
Kostol sv. Ignáca z Loyoly

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 11 (8+3)

(60. r. 19. stor.)
Jednomanuálový organ bez pedála I / 8
Lesnica
Kostol sv. Michala, archanjela

Jednomanuálový organ bez pedála
I / 8

(19. storočie)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)
Leštiny
kostol ev. a. v.

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (6+1)

(1. pol. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 9 (8+1)
Letanovce
Kostol Všetkých svätých

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 9 (8+1)

(20. r. 20. stor.)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 4 (3+1)
Letničie
Kostol sv. Jána Krstiteľa

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 4 (3+1)

(prelom 19./20. stor.)
Organový pozitív I / 6
Leváre
Kostol Navštívenia Panny Márie

Organový pozitív
I / 6

Organový pozitív I / 6
Levkuška
kostol ev. a. v.

Organový pozitív
I / 6

(1802)
Jednomanuálový organ s pedálom I / P / 7 (6+1)
Levoča
Bazilika sv. Jakuba

Jednomanuálový organ s pedálom
I / P / 7 (6+1)

(1624-1632 / 1865-1877)